به گزارش  سرویس ورزشی برنا  ، در پایان این رقابتها که عصر روز گذشته برگزار شد،  نتایج ذیل بدست آمد:

در وزن منهای 50کیلوگرم فیصل عواد از اردن مقام نخست را کسب کرد،مرتضی خواهی ازایران دوم شد.

در وزن منهای 55کیلوگرم صلاح حسان ازعراق اول شد،مرتضی خدیری از ایران مقام دومی و وحیدبهمنی مقام سومی را کسب کرد.

در وزن منهای 60کیلوگرم محمد نظیف از افغانستان اول شد، عمرعواد از کویت مقام دوم را کسب کرد و شهاب مقداد از سوریه و محمدفولادی از ایران به طور مشترک مقام سومی را بدست آوردند.

در وزن منهای 65کیلوگرم سلوک اوزان از ترکیه مقام نخست را کسب کرد، محمدمحسن از یمن دوم شد و محمد خاروکی از سوریه و یحیی از لبنان به طور مشترک سوم شدند.

در وزن منهای 70 کیلوگرم بایرام یوگور از ترکیه قهرمان شد، خالدقصاص از لبنان دوم شد و علی حمزه ازعراق واکرم مدنی از سوریه به طور مشترک مقام سومی را کسب کردند.

در وزن منهای 75کیلوگرم عبدالمحمد از افغانستان اول شد، متین یوروک از ترکیه دوم شد و ولا حمزه از عراق و حسن مصباحی از ایران به طورمشترک سوم شدند.

در وزن منهای 80کیلوگرم حسین حرراش از لبنان قهرمان شد،جرج الیاس از لبنان دوم شد و الفاروق عباس از عراق و محمد هورانی از سوریه مشترکا سوم شدند.

در وزن منهای 90 جعفر کریمی از ایران به مقام نخست دست یافت، مهدی صادقی از ایران دوم شد و راتب حتاهت از سوریه و وحید رحیمی از مصر به طور مشترک مقام سومی را کسب کردند.

و همچنین نتیجه مسابقه لایت پاور:

در وزن منهای 65 سوهیت الجندی ازلبنان قهرمان شد،محمدمرزوک از تونس مقام دومی را از آن خودکرد و محمد سوکانی از سوریه و جوادتقی پور از ایران به طور مشترک مقام سومی را کسب کردند.

و در پایان این رقابت ها کشورهای زیرمقام های اول تاسوم این رقابت ها را ازآن خودکردند:

لبنان –ترکیه -ایران