مهدی میرزاییان در گفت وگو با خبرنگار ورزشی برنا با بیان اینکه مردم با آگاهی کامل از رشته های ورزشی در این نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند، استقبال مردم به ویژه بانوان از آن را قابل توجه توصیف کرد.

وی درخصوص علت استقبال مردم از این نمایشگاه گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر به دلیل اینکه رسانه های ملی بیشتر رشته های ورزشی را پوشش می دهند، مردم نیز نسبت به تمامی رشته های از آگاهی نسبی برخوردارند و اطلاعات اولیه را دارند.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ووشو ادامه داد: همین مساله این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد که فدراسیونهای ورزشی تخصصی تر، غرفه های خود را دایر کنند تا بتوانند بدرستی به نیازهای مخاطبان پاسخ دهد.

وی ضمن قدردانی از رسانه های گروهی گفت: اگر امروز نگاه تخصصی که در حوزه ورزش و در میان احاد مردم جامعه شکل گرفته، حاصل تلاش و اطلاع رسانی رسانه هاست که باید مورد قدردانی قرار بگیرد .

میرزاییان گفت: با توجه به اینکه تجربه حضور دراین نمایشگاه را در سالهای گذشته نیز داشتم به نظرمن به لحاظ کمی وکیفی در سطح بسیار خوبی برگزار شد.

وی پیشنهاد کرد : با توجه به استقبال مردم و علاقمندی آنها به رشته های ورزشی می بایست چنین نمایشگاهها در طول سال به تناوب برگزار شود؛ چرا که علاقمندان به ورزش همگانی یا حرفه ای در رشته های مخاطب بتوانند نیازهای خود را از کارشناسان فدراسیون ها و تولیدکنندگان ورزشی کسب کنند .

وی یکی از دستاوردهای برگزاری نمایشگاه تجهیزات ورزشی را تعامل و همکاری میان بخشهای مختلف ورزش عنوان کرد و افزود: خاصیت ورزش ایجاد همدلی در مقاطع زمانی است و این نمایشگاه ارتباط میان تولیدکنندگان ، برنامه ریزان ورزش و مخاطبان عام را به وجود آورد .

مدیر روابط عمومی فدراسیون ووشو ادامه داد: همچنین این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی رشته هایی که کمتر مورد توجه هستند را دراختیارشان قرارداد تا بتوانند برنامه ها ، دستاوردها و موفقیتهای خود رابه نمایش بگذارند .

وی به غرفه های تولیدات ورزشی نیز اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه تولیدات تولیدکنندگان داخلی مورد توجه قرار گرفت و بازدیدکنندگان نیز توانستند ارزیابی بهتری از تولیدات داخلی و قیمتها داشته باشند.