به گزارش سرویس ورزشی برنا، طی احکامی از سوی رستگار مربیان فرم های مختلف تیم ملی کاتا منصوب شدند.

بر همین اساس "جعفر علی قادری" به سمت مربی اختصاصی تیم ملی کاتا در بخش "کیمه نوکاتا"، "مجتبی باجلان" مربی اختصاصی تیم ملی کاتا در بخش "کاتامه نوکاتا"، "محمدحسن سالاری" مربی اختصاصی تیم ملی کاتا در بخش "جونوکاتا"، "محمدعلی نودهی" مربی اختصاصی تیم ملی کاتا در بخش "ناگه نوکاتا" و "محمدرضا صحرایی" مربی اختصاصی تیم ملی کاتا در بخش "گوشین جوتسو کاتا" به مدت یک سال منصوب شدند.

رستگار در پایان این احکام اظهار امیدواری کرد تا با سعی و تلاش و هماهنگی کامل با مدیر و ناظر تیم های ملی شرایط رشد و توسعه جودو به ویژه در عرصه قهرمانی فراهم شود.