به گزارش سرویس ورزشی برنا، جلسه رییس فدراسیون کاراته با کمیته فنی سبک‌های آزاد با حضور رضا آذوع رییس سبک کیوکوشین تزوکا، مرتضی خوشی رییس سبک کیوکوشین ایران، مسعود همایون پور رییس سبک کیوکوشین ماتسویی، حسین افراسیابی رییس سبک کیوکوشین یونیون، علی سلمانی ضیایی رییس سبک کیوکوشین اویاما، منوچهر وحیدی رییس سبک کیوکوشین اروپا، حسین نگینی رییس سبک آشی ها را، مجید باغدارنیا رییس سبک دای دو جو کو، داوود دانشفر رییس سبک کیوکوشین کان و احمد شقاقی مسوول سبک های آزاد فدراسیون و سید عباس احمد پناهی برگزار شد.
در این نشست تصمیماتی در خصوص ساماندهی عملکرد این سبک ها اتخاذ شد.

در این راستا مقرر شد تا اعضای کمیته فنی سبک های آزاد، آیین نامه عملکرد خود را هر چه سریعتر تدوین و به تایید برسانند.

در مصوبه دیگر مقرر شد تا برنامه های سبک های آزاد در قالب تقویم سالانه آماده و منتشر شود.

همچنین تاکید شدمسابقات سبک ها برگزار و اعضای تیم ملی انتخاب شوند.