به گزارش سرویسورزشی برنا، بر اساس تصمیم فدراسیون ووشو، کلیه احکام مشاورین رییس این فدراسیون باطل اعلام شد.


بنابر اعلام مهدی علی نژاد رییس فدراسیون ووشو، کلیه کسانی که از سال 1386 لغایت 1389 حکم مشاوره دریافت کرده اند، احکام آنها باطل است و دیگر رسمیت ندارد.