محمد آرین خو در گفتگو با خبرنگار ورزشی برنا، در خصوص وضعیت این روزهای کاراته ایران گفت: به نظرم کاراته دیگر ارزش پیگیری ندارد و قرار نیست هیچوقت سر و سامان بگیرد.

وی در خصوص عدم حضور سرمربی در تیم ملی کاراته گفت: طرحی که مطرح شده است به هیچ عنوان خوب نیست، به شخصه معتقدم نبود سرمربی در تیم ملی کاراته به این رشته ضربه خواهد زد چراکه مدیرفنی تیمهای ملی حق دخالت در کار کادرفنی را ندارد.

آرین خو اینطور ادامه داد: حضور سرمربی در کادرفنی امری واجب است تا آن شخص بتواند در امور فنی دخالت مستقیم داشته باشد و اردوها را به طور کامل زیر نظر داشته باشد. مربیان وظایفشان کاملا متفاوت است.

تیم ملی کاراته که در مسابقات قهرمانی جهان با یک مدیرفنی و 2 مربی عازم فرانسه شد و بهترین نتیجه را کسب کرد. مدیرفنی سابق تیمهای ملی کاراته در این خصوص گفت: کاراته پتانسیل بالایی دارد. اگر بازیکنان در آن مقطع نتیجه ای را کسب کردند، دلیل نمی شود که سیستم آن زمان درست بوده است. اعتقاد من این است که خود بازیکنان چنین نتیجه ای را رقم زدند نه سیستم!