به گزارش سرویس ورزشی برنا، هفته دوم از چهارمین دوره رقابتهای لیگ بانوان روز جمعه 23 اسفند ماه به میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.

در پایان هفته اول این پیکارها، تیم نیروی مقاومت تهران با 9 امتیاز و تفاضل 20 صدرنشین جدول رده بندی لیگ است، هیئت جودو استان مرکزی با 9 امتیاز و تفاضل 15 در تعقیب نماینده تهران به دنبال کسب عنوان قهرمانی است.

تیم هیئت جودو استان خراسان رضوی هم با 6 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

بازیهای هفته دوم لیگ بانوان:

دور چهارم
شهرداری خرم آباد- هیئت جودو همدان
هیئت جودو کرمان- هیئت جودو خراسان رضوی
هیئت جودو البرز-هیئت جودو سمنان
لبنیات دامنه سهند تبریز- هیئت جودو مرکزی
نیروی مقاومت استراحت

در پنجم
هیئت جودو کرمان- هیئت جودو همدان
هیئت جودو البرز-شهرداری خرم آباد
نیروی مقاومت تهران-خراسان رضوی
لبنیات دامنه سهند تبریز- هیئت جودو سمنان
هیئت جودو مرکزی، استراحت

دور ششم
هیئت جودو البرز- هیئت جودو همدان
نیروی مقاومت تهران- هیئت جودو کرمان
لبنیات دامنه سهند تبریز- شهرداری خرم آباد
هیئت جودو مرکزی- خراسان رضوی
هیئت جودو سمنان، استراحت

دور هفتم
نیروی مقاومت تهران- هیئت جودو همدان
لبنیات دامنه سهند تبریز- هیئت جودو البرز
هیئت جودو مرکزی- هیئت جودو کرمان
هیئت جودو سمنان- خراسان رضوی
شهرداری خرم آباد، استراحت