به گزارش سرویس ورزشی برنا، شاهین بنی طالبی عنوان کرد: امکانات اردوها بسیار خوب بود. همین هم باعث شد تا در کنار هدایت مربیان، در شرایط آمادگی خوبی قرار بگیریم.

وی ادامه داد: فقط به مدال طلا فکر می کنم. حس ملی پوش شدن بسیار خوب است؛ اما وقتی با مدال و خواندن سرود ملی همراه شود، کامل خواهد شد.

شاهین بنی طالبی که اهل اصفهان است، در تالوی جوانان قهرمانی جهان با حریفان رقابت خواهد داشت.