به گزارش سرویس ورزشی برنا، یاسین احمدی ملی پوش، موی تای کشورمان در اولین دیدار به مصاف یانگ مین از چین رفت.
 
وی در این مبارزه در میان تشویق ایرانیان حاضر در محل برگزاری رقابتها و برخی تایلندی ها موفق شد حریف سرسخت چینی خود را شکست داده و به دور دوم راه یابد.

در ادامه این رقابتها پیام ملک محمدی در وزن منهای 57 کیلوگرم و مسعود مینایی در وزن 71 کیلوگرم مینایی به مصاف رقبای خود می روند.