حسین اوجاقی مدیرفنی تیمهای ملی ووشو از مصوبه پرداخت یک درصد سهم نهادهای دولتی به ورزش حمایت می کند و آن را عاملی برای پیشرفت ورزش ایران می داند.

اوجاقی در گفتگو با خبرنگار ورزشی برنا از این مصوبه حمایت کرد و گفت: به نظر من ورزش در کل دنیا نشانگر اقتدار و قدرت کشورهاست. شاهد آن هستیم که در دنیا همان کشورهایی که در مقوله های اجتماعی، نظامی و حقوق بشر برتری دارند، همان هایی هستند که در مقوله ورزشی نیز جزو برترین های دنیا حساب می شوند. در المپیک هم شاهد آن هستیم که همواره قدرت های سیاسی، قدرت های ورزشی هم بوده اند.

او افزود: به نظر من هر چقدر در ورزش کشور هزینه کنیم، باز هم کم است چون نماد اقندار ملی یک کشور و حتی بهداشت و سالم سازی جامعه به این موضوع بستگی دارد.

مدیر تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: این یک درصد می تواند سهم خیلی بزرگی در رسیدن جامعه به اهداف بهداشت و سالم سازی جامعه داشته باشد. با ورزش است که می توان جامعه را در بخش همگانی آن سالم نگه داشت و از جامعه ای سالم و ورزشی است که قهرمانان پرورش می یابند و به این ترتیب کشور ما را به عنوان یکی از قطب های مهم ورزشی در دنیا مطرح کند. به نظر من این یک درصد ضروری است و همه کشورهای دنیا آنچه که برای ورزش خود هزینه می کنند، چیزی بیشتر از این یک درصدی است که ما می خواهیم در ورزش خود هزینه کنیم.

او اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هرچه زودتر اجرایی شود: امیدوارم این کار حالا که در مجلس محترم شورای اسلامی هم تایید شده هر چه زودتر نهایی شود و به مرحله اجرایی برسد و سازمان ها مکلف شوند تا یک درصد از بودجه خود را به ورزش اختصاص دهند. توقعی که مردم، مجلس و نهادهای ما از مسوولین ورزشی، وزیر، معاون و وزارت ورزش دارند زمانی برآورده می شود که به نسبت امکانات در اختیارشان از آنها توقع عملکرد هم داشته باشیم در غیر اینصورت این توقعات برآورده نخواهد شد.