به گزارش سرویس ورزشی برنا، این جلسه با حضور نایب رئیس و دبیر فدراسیون جودو در اولین تمرین تیم ملی عصر روز گذشته در سالن شهید کبکانیان انجام شد.
 
پس از سخنان آرش میراسماعیلی که در خصوص شرایط تیم ملی و سختی های این تیم تا زمان مسابقات قهرمانی آسیا مسائلی را مطرح کرد، مجید زارعیان نیز برنامه های خود و شرایط حضور در اردو برای جودوکارارن تسریح کرد.

زارعیان از جودوکاران خواست با جدیت بیشتری تمرین کرده و برای او نظم و انظباط بیش از هر موضوعی اهمیت دارد.

در این تمرین از میان نفرات جودوکار دعوت شده تنها 20 نفر حضور داشتند که زارعیان عنوان کرد با توجه به شرایط جوی برخی استانها و فاصله اندک مسابقات کشوری تا زمان آغاز اردو به جودوکارانی که موفق به حضور در اردو نشدند یک روز دیگر مهلت داد خود را به جمع سایر جودوکاران برسانند.

در کنار دو مربی کره ای زارعیان از حسین قمی، حامد ملک محمدی و امیر شاطرزاده هم دعوت کرده بود که در اردو حضور داشته باشند و از جودوکاران خواست در جریان تمرینات از تجربیات این مربیان که مسابقات بزرگ جهانی و المپیک را تجربه کرده اند نهایت بهره را ببرند.

قابل ذکر است این مربیان به دلیل موفقیت در مسابقات قهرمانی کشور با نظر سرمربی به صورت مقطعی در اردوها حاضر خواهند بود.

اردوی تیم ملی بزرگسالان به منظور آمادگی در مسابقات قهرمانی آسیا 2015 کویت از امروز به صورت رسمی و با حضور 40 جودوکار دعوت شده زیر نظر زارعیان آغاز شد.