به گزارش خبرنگار اعزامی برنا از چین، در نشست کنفدراسیون وزنه برداری آسیا که در شهر تانگ لینگ چین و همزمان با مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد، دکتر اصغر شهابی ضمن باقی ماندن در سمت رییس کمیته پزشکی، به عنوان رییس مادام العمر این کمیته نیز برگزیده شد.

او همچنین به عنوان عضو افتخاری هیات رییسه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا نیز معرفی گردید.

همچنین دکتر داوود باقری به عنوان دبیر کمیته پزشکی انتخاب شد. ضمن اینکه حکم دکتر حکمت پور به دلیل غیبت وی در جلسه اعلام نشد.

خبر دیگر درباره کمیته پزشکی اینکه قرار است از این پس نمونه های دوپینگ به آزمایشگاه هایی از همان قاره ارسال شود که در آسیا نیز کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و تایلند مجهز به این سیستم هستند. بدین ترتیب نیازی نیست که آزمایش های دوپینگ به کلن آلمان ارسال شود.

همچنین مقرر گردید از فدراسیون جهانی فقط نفراتی برای نمونه گیری به کار گرفته شوند و سایر امور به وسیله افراد کمیته پزشکی قاره مربوطه صورت بگیرد.

این برای اولین بار است که این اتفاق رخ می دهد.

گفتنی است نفرات مورد نظر برای دادن آزمایش دوپینگ نیز توسط کمیته پزشکی همان قاره انتخاب می شوند. این مساله در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا هم اکنون انجام می شود.