به گزارش سرویس ورزشی برنا، بانوان تکواندوکار از نحوه تمرینات مربی کره ای و دشواری آن به زبان آمده و خواستار تغییر در نحوه تمرینات شده اند.

جالب اینکه محمد پولادگر رییس فدراسیون در واکنش به اعتراض بانوان تکواندوکار که تمرینات سرمربی کره ای را سنتی دانسته اند اعلام کرده که هر کس از نحوه تمرینات ناراحت است می تواند اردو را ترک کند.

پولادگر خطاب به ملی پوشان گفته است که کره‌ای ها سالیان سال با همین روش تمرینی بر سکوی نخست جهان قرار می گیرند و ایرادی بر تمرینات آنها وارد نیست.

بانوان تکواندوکار هم اگر می خواهند موفق باشند باید تمرینات سخت را پشت سر بگذارند و هر کس نسبت به این موضوع معترض و ناراحت است می تواند از اردو خارج شود.

وی اعلام داشته فدارسیون تکواندو در طی سال هزینه هنگفتی برای این رشته می کند، از همین رو ملی پوشان نیز باید با توجه به این موضوع، تن به تمرینات سخت داده و خود را مهیای حضور در مسابقات مختلف کنند.