به گزارش سرویس روزشی برنا، غلامحسن ذوالقدری دبیر فدراسیون تكواندو و مدیر تیم های ملی در صحبت های خود اظهار داشت: برای آینده پومسه برنامه ریزی دقیقی را انجام داده ایم و برای سرعت بخشیدن به این بخش می خواهیم از شاگردان كره ای كانگ كه با نفرات تیم ملی نیز آشنا هستند را برای هدایت تیم ملی به‌كار گیریم.

وی ادامه داد: موفقیت های اخیر در مسابقات پومسه اثبات كرده كه می توانیم در آینده افتخارات بیشتری را تصاحب كنیم به همین منظور در آینده ی نزدیك از مربیان پومسه كره ای استفاده خواهیم كرد تا از این طریق شاهد مدال آوری های تیم ملی پومسه نیز باشیم.