به گزارش سرویس ورزشی برنا، هادی ساعی دارنده سه مدال المپیک، همزمان با برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات تكواندو نوجوانان كشور در خانه تكواندو حاضر شد.

ساعی كه مدیر فنی تیم های نوجوانان را نیز بر عهده دارد، ضمن حضور در خانه تكواندو كیفیت و كمیت شركت كنندگان را مورد ارزیابی قرار داد. 

لازم به یادآوری است، حمید باقی نژاد (مربی سابق تیم ملی و مربی محمد باقری معتمد )، فریبرز عسگری (عضو سابق تیم ملی )، بیژن خراسانی (كارشناس تكواندو)، محمدزوار (سرمربی نظامیان) نیز مسابقات را از نزدیک تماشا كردند.