به گزارش سرویس ورزشی برنا، هوگوهای الكترونیكی شركت "KPNT" برای نخستین بار در یك دوره مسابقه كه در كشور كره برگزار می شود مورد آزمایش قرار خواهد گرفت به همین منظورسید محمد پولادگر رییس فدراسیون تكواندو كشورمان كه در كمیته بررسی هوگوهای الكترونیكی عضویت دارد روز جمعه به كشور كره سفر می كند.
این مسابقه در روزهای 23و24 ژانویه (3و4 بهمن ماه) برگزار می شود.

همچنین در این سفر عملكرد اتحادیه تكواندو آسیا "ATU" در سال گذشته نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

پولادگر دیدارهایی را نیز با "چو" رییس فدراسیون بین المللی و رییس كوكی وان خواهد داشت.