به گزارش روابط عمومی فدراسیون تكواندو، در روز نخست مسابقات آزاد قهرمانی ایران كه 105 تكواندوكار حضور داشتند ، در اوزان فرد نتایج ذیل بدست آمد :

وزن اول :

1- سیده مریم رستمی از تهران

2- فاطمه جمالی از همدان

3- الهام ابراهیمی از اردبیل

4- مژگان حسین پور از تهرانوزن سوم :

1- سمیه شكری از تهران

2- پریسا قربانی از چهارمحال و بختیاری

3- ندا فرهود از البرز

4- الهام شوقی از تهرانوزن پنجم :

1- شكوفه كریمی از كرمانشاه

2- زهره نامی از البرز

3- الهه عبدی از مركزی

4-فاطمه پایدار از گیلانوزن هفتم :

1- مریم سهرابی از البرز

2- مینو صالح كندری از البرز

3- سیده مینا حسینی از مازندران

4- فرزانه سیروس از تهرانمسابقات اوزان زوج فردا برگزار می گردد .