به گزارش سرویس ورزشی برنا، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال 20 اردیبهشت ماه در ساعت 10 و 10:30 تشکیل جلسه خواهد داد تا به دو پرونده رسیدگی کند.

در نخستین پرونده که از ساعت 10 بررسی آن آغاز خواهد شد، شکایت تعدادی از بازیکنان از باشگاه جواهری گنبد در خصوص مطالباتشان بررسی می شود.

همچنین در این نشست و از ساعت 10:30 به شکایت آرش کشاورزی از باشگاه پیکان تهران رسیدگی خواهد شد.