به گزارش سرویس ورزشی برنا، تیم والیبال متین ورامین از ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت ها شرکت می کند که در گروه اول مسابقات قرار دارد.

گروه بندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های جهان به قرار زیر است:
گروه اول: سادا کروز (برزیل) - گواینبو (پورتوریکو)، بلگراد (روسیه) و متین ورامین (ایران)
گروه دوم: یو پی ان (آرژانتین)، اسپرانس (تونس)، ترینیتو (ایتالیا) و الریان (قطر)

برنامه دور مقدماتی این رقابت ها به وقت تهران به قرار زیر است:
دوشنبه 15 اردیبهشت:
پو پی ان آرژانتین – اسپرانس تونس ساعت 21:30
ترینیتو ایتالیا – الریان قطر ساعت 24:30
سادا کروز برزیل – گواینبو پورتوریکو ساعت 3:30 بامداد روز سه شنبه

سه شنبه 16 اردیبهشت:
الریان قطر - اسپرانس تونس ساعت 21:30
بلگراد روسیه – گواینبو پورتوریکو ساعت 24:30
سادا کروز برزیل – متین ورامین ایران ساعت 3:30 بامداد روز چهارشنبه

چهارشنبه 17 اردیبهشت:
ترینیتو ایتالیا – یو پی ان آرژانتین ساعت 21:30
متین ورامین ایران – گواینبو پورتوریکو ساعت 24:30
سادا کروزبرزیل – بلگراد روسیه ساعت 3:30 بامداد روز پنج شنبه

پنج شنبه 18 اردیبهشت
یو پی ان آرژانتین – الریان قطر ساعت 21:30
ترینیتو ایتالیا - اسپرانس تونس ساعت 24:30
بلگراد روسیه – متین ورامین ایران ساعت 3:30 بامداد روز جمعه