به گزارش سرویس ورزشی برنا، دریافت کننده تیم ملی والیبال کشورمان اظهار داشت: اکثر ست های این 2 بازی را با اختلاف بسیار کم به حریف واگذار کردیم. چون در زمان شروع بازی از تمرکز کافی برخوردار نبودیم بازی از دستمان خارج شد.

وی یادآور شد: بازیکنان لهستانی در خانه بهتر از بازی های تهران ظاهر شدند. آن ها در این 2 بازی در پوئن های سرویس موفق عمل کرده و با زدن سرویس های بدون نقص خط دفاعی ایران را برهم ریختند. لهستان امروز واقعا خوب بود.

قائمی در مورد تماشاچیان لهستانی حاضر در سالن اظهار داشت: هواداران لهستانی بدون بوجود آوردن مشکل حاشیه ای در کنار سالن تیم ملی کشورشان را تشویق می کردند.