به گزارش سرویس ورزشی برنا، مسابقات بسکتبال کاپ آسیا در حقیقت به جام استانکوویچ معروف است. دبیرکل دوست داشتنی فیبا که خدمات شایان و ارزنده ای به بسکتبال جهان ایفا کرد و از همین رو برای پادسداشت خدمات شایان وی به امعه بسمتبال جهان همه ساله تورنمنتی در آسیا برگزار می شود که ما آن را به نام کاپ آسیا می شناسیم. این مسابقات، پنجمین دوره تورنمنت کاپ آسیا است که در شهر ووهان چین در حال برگزاری است. استانکوویچ یکی از بسکتبالیست های قدیمی صربستان است که در آلمان استاد دانشگاه محسوب می شود. ایشان در پست دبیرکلی فیبا تلاش های فراوانی انجام داده و زحمات بسیاری کشیده و البته دستاوردهای بزرگی داشته که یکی از مهمترین آنها به به سال 1992 و المپیک بارسلون باز می گردد. جایی که با امضای که معاهده ای با مسئولان اتحادیه حرفه ای بسکتبال آمریکا توانست قانون ممنوعیت بازیکنان ملی و ستاره های کشورهای دیگر را برای بازی در NBA از میان بردارد و بر طبق همین معاهده درهای لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا رو به بسکتبالیست های خارجی باز شد و مسیر برای حضور استعدادهای کشورهای دیگر در این لیگ هموار گشت. به گونه ای که در حال حاضر نزدیک به 80 بازیکن خارجی از سایر کشورها در NBA بازی می کند. مسابقات کاپ آسیا به نوعی پاسداشتی برای این چهره رفیع بسکتبال و تقدیر از خدمات ارزنده اوست.