کاپ آسیا فرصتی برای ابراز وجود
نتایج تیم ملی بسکتبال در مسابقات کاپ آسیا تا اینجا چندان قابل قبول نبوده است. به اعتقاد من بچه ها شرایطی را که از آنها توقع می رفت تا اینجا نشان نداده و برآورده نکرده اند. البته این نکته طبیعی است. تیم ملی ما چندین ستاره بزرگ و تاثیرگذار خود را به چین نبرده و با ترکیبی نسبتا جوان در این مسابقات شرکت کرده و پیش از این رقابت ها بازی تدارکاتی نداشته و این بازی ها به نوعی برایش جنبه تدارکاتی دارد. بنابراین نباید چندان نگرانی به دل راه داد. اگرچه در بازی برابر چین عملکرد ایران خوب نبود و سبک بازی ما با بلندقامتان تیم به هیچ وجه مناسب نبود ضمن اینکه پرتاب های خوبی نداشتیم. جوانان حاضر در ترکیب تیم ملی ایران نیز هنوز آنطور که باید و شاید در تیم ملی جا نیفتاده و به هماهنگی و هارمونی لازم نرسیده اند. باتجربه های ما نیز شرایط صددرصدی ندارند و همه این عوامل دست به دست هم داد تا در برابر چین شکست بخوریم. چینی که در این مسابقات تیم بسیار جوانی را با میانگین سنی 21 سال به سلبقات اعزام کرده و هدفگذاری اش المپیک ریو 2016 است. این تیم از قد و قامت مناسبی هم سود می برد و از همین رو با بازی دیروز زنگ خطر را برای بسکتبال ما به صدا درآورد و نشان داد در صورت ادامه این روند می تواند حریفی جدی و سرسخت برای بسکتبال ایران در آینده ای نزدیک باشد. 
عنایت آتشی-کارشناس بسکتبال