به گزارش سرویس ورزشی برنا، صغری نژاد نایبی گفت: والیبال مردان ایران در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است و ما باید تلاش کنیم والیبال زنان نیز رشد کند و این تیم نیز حداقل جزو برترین تیم های آسیا قرار گیرد.

ویبا بیان اینکه هدف تمام کسانی که وارد فدراسیون می شوند کمک به تحقق بیشتر برنامههای تعیین شده است، تصریح کرد: من نیز تلاش خواهم کرد والیبال زنان ایران در سه تا چهار سال آینده در جمع پنج تیم برتر آسیا قرار گیرد.

نایب رییس زنان فدراسیون والیبال در مورد برنامه های آینده برای ارتقای سطح لیگ والیبال زنان نیز گفت: توسعه و گسترش والیبال به صورت علمی و پایه ای، همکاری نزدیک با تربیت بدنی و انجمن والیبال وزارت آموزش و پرورش، استفاده از مربیان کارآزموده، باتجربه و بازیکن ساز در مدال والیبال و پیگیری برنامه های استعدادیابی از جمله این برنامه ها است.