به گزارش سرویس ورزشی برنا، حاتمی افزود: ساحلی می تواند در آینده با کمک سازمان مربوطه و همکاری و همیاری بازیکنان و حمایت کننده های مالی مانند سالنی در آسیا و جهان جایگاه مناسبی به دست آورد.

وی با اشاره به حمایت فدراسیون والیبال از رشته ساحلی به ویژه ریاست این فدراسیون، گفت: این حمایت ها می تواند ضمن حفظ موقعیت فعلی، باعث افزایش بعد کمی و کیفی والیبال ساحلی شود.
حاتمی یکی از کارهای مهم سازمان ساحلی را انتخاب حمایت کننده های مالی خوب و انشاالله در حد و توان والیبال ساحلی دانست و گفت: والیبال ساحلی در بعد فنی و تکتیکی در آسیا جزو برترین ها است.

وی در ارزیابی عملکرد داوران در مرحله نخست لیگ ساحلی گفت: داوران ساحلی شرکت کننده در این رقابت ها عملکرد خوبی داشتند زیرا ایران داوران ملی خوبی دارد که در کنار داوران بین المللی ها به تجربه خوبی رسیدند، اما این داوران باید در یادگیری زبان انگلیسی که زبان بین المللی است، همت و تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: تنها مشکل برخی از داوران والیبال ساحلی آشنا نبودن با زبان انگلیسی به طبع آن درک نکردن بهتر قوانین و مقرارت این رشته ورزشی است.

رییس کمیته داوران فدراسیون والیبال با اشاره به سیاست های مشترک سازمان ساحلی و کمیته داوران فدراسیون گفت: در این راستا دو داور ساحلی را در سال 2015 به کلاس های بین المللی داوری اعزام خواهیم کرد. انتخاب این افراد از طریق سازمان ساحلی و طی فراخوانی برای تمام داوران کشور انجام خواهد شد که با توجه به عملکرد و آزمون های تئوری و عملی بهترین ها برای اعزام به کلاس های بین المللی انتخاب می شوند.

وی یادآور شد که دوره های مختلف داوری ساحلی در تقویم فدراسیون جهانی والیبال پیش بینی شده است و بر اساس آن اقدام خواهد شد که فدراسیون جهانی دو سهمیه برای فدراسیون ایران برای ساحلی و دو سهیمه برای سالنی در نظر گرفته است.