به گزارش سرویس ورزشی برنا، امشب در ادامه دیدارهای جام جهانی هندبال 2 دیدار بسیار حساس و سرنوشت ساز برگزار خواهد شد که لهستان و روسیه از ساعت 19 به وقت دوحه و دانمارک و آلمان از ساعت 21 برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت.

با توجه به اهمیت بالای این دیدار نظارت فنی و سرپرستی مسابقه از حساسیت بالایی برخوردار است که فدراسیون جهانی هندبال این وظیفه را به عضو ایرانی خود، داود توکلی سپرده و بدین ترتیب 2 دیدار بزرگ امشب جام جهانی هندبال تحت نظارت نماینده کشورمان برگزار که ریاست کمیته داوران کنفدراسیون هندبال آسیا را برعهده دارد، برگزار خواهد شد.