به گزارش سرویس ورزشی برنا، در جلسه مجمع هیات والیبال استان خراسان جنوبی كه با حضور محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، محمد نوری مشاور امور استان‌ها و معاونت اجرایی فدراسیون و مقامات ورزش استان برگزارشد، حسن رضا عمیدیان با اخذ 18 رای از 19 رای به مدت چهارسال دیگر در این پست انتخاب شد.