سعید درخشنده پس از حواشی تیم ملی والیبال در دیدارهای دوستانه در ایتالیا و قهر سعید معروف از تیم ملی به خبرنگار ورزشی برنا گفت: اتفاقات به آن گونه که می گویند نیست. سعید معروف طی صحبتی با خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی اعلام کرد که نحوه بازی او و امیر حسینی در یک سطح است و بازی برای او در تیم ملی سخت می شود.

وی افزود: پاسور دوم به این معنی است که اگر پاسور اول نتوانست کارهای سرعتی را خوب انجام دهد و یا مشکلی برایش ایجاد شود، پاسور دوم به میدان برود، اما بازی امیر حسینی و سعید معروف در یک سطح است و تنها آسیب دیدگی باعث می شود تا پاسور دوم روانه زمین مسابقه شود و سعید معروف این موضوعات را با ولاسکو در میان گذاشت. به همین دلیل معروف به اردوی تیم ملی در چین ملحق نمی شود و تیم پیکان را در مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا همراهی خواهد کرد.
 
دبیر فدراسیون والیبال با اشاره به تعامل میان باشگاه پیکان و تیم ملی گفت: تیم ملی و باشگاه پیکان تعامل خوبی را داشته اند و طی صحبت هایی که با امیر حسینی داشته ایم مقرر گشت تا سعید معروف به جای همراهی تیم ملی عازم مسابقات جام باشگاه های آسیا شود و او نیز در تاریخ 27 ماه جاری همراه با پیکان عازم اندونزی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم پس از درگیری در اردوی ایتالیا اتخاذ نشده است؟ گفت: اگر تنها امیر حسینی از چین به اندونزی نمی رفت این شائبه ها مطرح می شد، اما هیچ بازیکنی از تیم ملی به پیکان ملحق نخواهد شد و بازیکنان دیگری جایگزین آنها می شوند و تمامی شائبه ها نیز با این کار پایان می یابد.