به گزارش سرویس ورزشی برنا، بعد از پایان دور رفت لیگ برتر والیبال مردان جلسه ای جهت هماهنگی و بررسی لیگ برتر با شركت مقامات فدراسیون، برخی از رؤسای هیئت ها و مسئولین سازمان لیگ و نمایندگان برخی از باشگاه ها در اتاق رئیس فدراسیون تشكیل شد. در این جلسه كه به علت بارش برف 8 نفر غایب داشت، نقاط ضعف و قوت مسابقات بحث و بررسی شد كه مصوبات آن به شرح زیر است:

- تاكید بر برگزاری مسابقات دور برگشت طبق برنامه اعلام شده، بدون به تعویق افتادن مسابقات.

- برخی تیمها از امكانات میزبانی و حواشی مسابقات ناراضی بودند كه مصوب شد ناظرین در گزارش خود تمام موارد را به دقت ثبت كنند و سازمان لیگ بر اساس آن طبق قانوان تصمیم گیری كند.

- در مورد نقل انتقالات بازیكنان مصوب شد كه تیمها تا آغاز دور برگشت اجازه جذب بازیكن خارجی دارند و بعد از آن تا پایان دور برگشت اجازه جذب بازیكن داخلی دارند.

- در مورد پخش مستقیم تلویزیونی مقرر شد ، پخش های مستقیم تلویزیونی طوری تقسیم شوند كه هر استان لیگ برتری حداق یك بار پخش داشته باشد.

- از كادر فنی تیمها فقط سرمربی ، مربی و سرپرست تیمها اجازه مصاحبه داشته باشند و تیمها مسئول كارها و مصاحبه های اعضای خود می باشند.