به گزارش سرویس ورزشی برنا ، اکبر محمودی افزود: در کنار این حمایتها مسئولین توان روحی جانبازان و معلولین بالا رفته است و نقطه درخشان ان نیز حضور درخشان در پارالمپیک 2012 لندن بود.

وی در ادامه بیان داشت : نقطه عطف ورزش جانبازان و معلولین آذربایجانشرقی پارالمپیک 2012 لندن بود و با 9 ورزشکار راهی این رقابتها شده بودیم و با اینکه ورزشکاران به مدال دست نیافتند ولی دستاوردهای خوبی داشتیم و روند رو به رشد نوید روزهای خوبی را میدهد.

اکبر محمودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی افزود : هیات ورزشهای جانبازان و معلولین آذربایجانشرقی در سطح کشور ورند خوب و موفق را دارد و در سالهای گذشته نیز این روند به جلو سیر صعودی داشته است واگذاری مجتمع ورزشی پارالمپیک به جانبازان و معلولین روند پیشرفت ورزش جانبازان و معلولین را سرعت بیشتری داده است.

اکبر محمودی مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی خواستار تعامل بیشتر با بهزیستی و آموزش و پرورش برای تخت پوشش قرار دادن معلولین شد.

علی کشفیا رییس هیات ورزشهای جانبازان و معلولین آذربایجانشرقی در این نشست تصریح کرد : آمار جمعیت ورزشی بانوان در بخش معلولین نیاز به توجه بیشتر دارد و مجتمع ورزشی پارالمپیک تبریز توانایی افزایش رشته های بیشتر را خصوصا در ورزش بانوان دارد.

وی در این نشست خبر از آغاز به فعالیت رشته های بدمینتون و شمشیربازی داد.
علی کشفیا رییس هیات ورزشهای جانبازان و معلولین آذربایجانشرقی برگزاری 9 مورد رقابتهای استانی ، حضور در 11 دوره رقابتهای کشوری ، یک مورد میزبانی و 6 اردوی تیمهای ملی در استان از فعالیتهای هیات برشمرد.