به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمود صیدانلو مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش جوانان در این باره گفت : این همایش از ساعت 30/6صبح روز پنج شنبه با حضور اقشار مختلف مردم ، مسئولان وزارت ورزش وجوانان و روسای فدراسیون ها وجمعی از ورزشکاران بمنظور توسعه وترویج ورزش همگانی وصبحگاهی در بین خانواده ها صبح روز پنج شنبه 27 مهرماه برگزار می شود.

این همایش زیر نظر معاونت ورزش همگانی و بانوان وزارت ورزش وجوانان و با همکاری فدراسیون ودفتر توسعه ورزش همگانی برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این همایش توسعه و ترویج ورزش همگانی بین شهروندان است به گونه ایی ورزش در سبد هزینه زندگی روزانه هر فرد ایرانی جای گیرد.