به گزارش خبرنگار ورزشی برنا، نشست آمایش ورزش قهرمانی از منظر دانش پیکرشناسی صبح امروز در سالن همایش های وزارت ورزش و جوانان به مدرسی دکتر شهرام فرج زاده رییس گروه سلامت و علوم ورزشی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، مدرس بین المللی پیکر شناسی و رییس کمیته تغذیه فدراسیون ورزشی برگزار شد.

در این نشست یک ساعته که با حضور کارشناسان ورزش این وزارتخانه برگزار شد، طرح آمایش ورزش قهرمانی به عنوان یک مهم در امر توسعه رشته های ورزشی در حوزه های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.

دکتر شهرام فرج زاده در این نشست گفت: در آمایش ورزش قهرمانی مناقشه های بسیاری وجود دارد و در حوزه علمی توافق نظر وجود ندارد، اما در اصل این موضوع یک برنامه سرزمینی و آماده سازی برای گسترش رشته های ورزشی است.

وی ادامه داد: اینکه چقدر این موضوع در برنامه ریزی ها به انجام رسیده است آمار تخصصی خاصی وجود ندارد و بدان به طور جدی پرداخته نشده است.

رییس گروه سلامت و علوم ورزشی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حوزه ورزش در خصوص ورزش قهرمانی چگونه به این شکل درآمده کار تحقیقاتی خاص و آمار خاصی وجود ندارد اظهار داشت: هرچه که در ایران و ورزش مدرن آن انجام شده بر اساس ذوق و سلیقه بوده است.

وی توضیح داد: اینکه بعضی از رشته های ورزشی در بعضی از استان های کشور دارای موفقیت و اقبال هستند، حاصل یک برنامه ریزی منسجم نبوده، بلکه ممکن است این استان ها به لحاظ موقعیت های خاص از جمله مالی و امکاناتی شکل گیری بهتری پیدا کردند و یا اینکه رسانه ها با توجه به اثرگذاریشان رشته های ورزشی را به چه سمتی سوق دادند. این خوب نیست که استان های بزرگی همچون آذربایجان شرقی و غربیریال کهگیلویه و بویراحمد و ... نمی توانند در مسابقات بززرگ المپیک صاحب مدال باشند، باید بررسی شود و سرمایه گذاری لازم بر روی رشته هایی که پتانسیل مدال آوری در این استان وجود دارد، صورت بگیرد.

فرج زاده با تاکید بر اینکه برای رسیدن به چشم اندازهای روشن باید نگاهی استراتژیک و راهبردی داشته باشیم، در خصوص ضرورت و اهداف آمایش ورزش قهرمانی گفت: در این راستا علاوه بر اینکه نیازمند رویکردهای پژوهشی در برنامه ریزی توسعه ورزش قهرمانی هستیم، نیاز به دسته بندی ویِژگی ها و پیگیری ایرانیان با توجه به تنوع و قومی هم داریم. ضمن اینکه باید توجه کنیم مطالعات ملی قبلی هم در این خصوص وجود ندارد.