به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمدتقی حسن زاده رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان این نشست را به منظور بهره مند شدن از نظر اساتید و صاحبنظران عرصه ی ورزش، با توجه به سیاست های وزارت در حوزه ستادی و راهبردی عنوان کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ورزش کشور قبل از انقلاب وضعیت خاص خود را داشت و بعد از آن، هم از بعد علمی و هم اجرایی به توانمندی های بسیاری دست یافت اما امروزه با توجه به وجود چهره های علمی کشور که منشاء اثرات بسیاری هستند باید به سمت اجرایی کردن این توانمندی ها پیش برویم.

حسن زاده با تاکید بر بهره گیری از پتانسل علمی افراد صاحب نظر در حوزه ورزش و جوانان ، تدوین برنامه های مدون و قابل اجرا را مورد تاکید قرارا داد و گفت : نگاه دقیق و علمی به ورزش کشور و برنامه ریزی های کلان مدیریتی کاری ملی و بزرگ است که همفکری تمام کارشناسان و اهل نظر را می طلبد.

وی نگاه سیستمی به موضوع ورزش را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نخستین اولویت دراین راستا، پیدا کردن راهکاری برای بهره گیری از دانش و علم کسانی است که می توانند در این حوزه راهگشا باشند .

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان به برنامه ریزی و ساماندهی افکار و اندیشه های علمی در ورزش اشاره کرد و افزود : امیدواریم ازاین پس با گردهم اوردن اندیشمندان ، راهکارهای مناسب در این زمینه شناسایی و در دستور کار تمامی متولیان ورزش قرار گیرد.

وی آسیب شناسی و شناخت چالش های فراروی ورزش، تشکیل کارگروه های تخصصی و شناسایی راهکاری برای رفع این معضلات در این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: باید به سمتی پیش برویم تا برنامه ها اجرایی تر و در مرحله عمل مورد استفاده قرار بگیرند .

در این نشست که در سالن همایش های وزارت ورزش و جوانان برگزار شد جمعی از صاحبنظران و اساتید مطرح عرصه ی ورزش کشور در ارتباط با پیداکردن راهکارهای مناسب برای برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر رشید خدابخش و جمعی دیگر از اساتید تربیت بدنی و ورزش در این مراسم به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.