به گزارش سرویس ورزشی برنا، در این دیدار کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون از فعالیت ها و عملکرد فدراسیون در بخشهای قهرمانی و نیز توسعه همگانی گزارش مبسوطی ارائه داد و همچنین به مختصات فنی رشته های تحت پوشش فدراسیون( وودبال و مینی گلف) اشاره نمود.

سجادی ضمن حضور در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب و بازدید از تجهیزات وودبال اظهار داشت:با توجه به قابلیت و پتانسیل همگانی وودبال در میان اقشار و رده های سنی مختلف،فراهم آوردن تسهیلات ورود خانواده ها به مجموعه ورزشی انقلاب و استفاده اقشار مختلف مردم از تجهیزات وودبال از اولویت خاصی برخوردار است.
معاون وزیر در خصوص اختصاص زمین گلف به فدراسیون اذعان داشت:با در نظر گرفتن ظرفیت قهرمانی و المپیکی گلف و تاکید وزیر ورزش و جوانان به رشته هایی مثل گلف زمین هایی اختصاصی تعلق خواهد گرفت که امیدوارم این امر به زودی محقق شود.ضمن اینکه تلاش وزارت ورزش و جوانان بر اختصاص زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب به فدراسیون گلف است که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
وی با ابراز رضایت از عملکرد فدراسیون گلف،در خصوص رشته وودبال که پس از وقفه ای 2 ساله مجددا در فدراسیون احیاء شده به عنوان ورزشی مفرح یاد کرد و حمایت و سرمایه گذاری در راستای توسعه این رشته ورزشی را از اولویت های فدراسیون برشمرد.

در پایان این دیدار دکتر سجادی از زمین گلف ورزشگاه انقلاب بازدید و به تمرین وودبال با بازیکنان این رشته ورزشی پرداخت.

رشته ورزشی گلف از المپیک2016 به رشته های رسمی بازیهای المپیک اضافه خواهد گرفت.