به گزارش سرویس ورزشی برنا، از اهداف اصلی برگزاری این کنفرانس می توان به ارزیابی فرصت ها و چالش های خصوصی سازی در ورزش، ‌توسعه درآمد زایی باشگاه ها و موسسات ورزشی و راهکارهای کسب درآمد و تامین هزینه های طرح ها و پروژه های ورزشی اشاره کرد .

کنفرانس بین المللی اقتصاد ورزش به همت موسسه فرهنگی هنری عصرقلم و با همکاری سازمان ها و نهاد های ذیربط و سخنرانی اساتید دانشگاهی و مسوولیان ورزش کشور برگزار خواهد شد .

فرصت ها و چالش های خصوصی سازی در ورزش، جایگاه اقتصاد و کسب و کار در ورزش و اشتغال زایی صنعت ورزش، تاثیر اقتصادی ورزش و مراکز ورزشی در اقتصاد محلی و بین المللی، ‌راهکارهای موثر برای ایجاد درآمدزایی و جذب سرمایه برای باشگاه های ورزشی، نقش مشارکت اجتماعی در اقتصاد ورزش و حمایت از باشگاه های ورزشی و همچنین استانداردهای جهانی در مدیریت مدرن باشگاه های ورزشی ، از موضوعاتی است که در این کنفرانس از سوی صاحبنظران و کارشناسان ورزش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .