به گزارش سرویس ورزشی برنا، مهندس یزدانی ، دکتر امینی ، دکتر عظیمیان ، دکتر خرقانی ، آقای مقدمی و حجت السلام طاهری عصر شنبه آینده ششمین نشست هیأت رئیسه را برگزار می کنند.

در این نشست رئیس فدراسیون به همراه دکتر الهام شیرزاد ، بابک فقیر ، مرتضی تجریشی حضور دارند .

گزارش اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر ، سیاست گذاری و سیاست های مالی آتی فدراسیون از محورهای این نشست خواهد بود .