به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به مهم ترین طرح این وزارتخانه در ماه های پایانی فعالیت دولت دهم اظهار داشت: موضوع بسیار مهم مربوط می شود به آغاز طرح جامع رشد و تعالی ورزش و جوانان در کشور که به زودی رونمایی و اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این طرح می تواند نظام برنامه ای و علمی را مطابق ظرفیت های جوانان و ورزش در کشور فراهم کند و آیندگان نیز همین قابلیت بسیار مهم را ادامه دهند.

عباسی با اشاره به مهم ترین اقدامات این وزارتخانه در طول فعالیت دولت دهم نیز تصریح کرد: در شکل فرایندی توفیقات بسیار خوبی در المپیک و جام جهانی کشتی داشتیم که سرافرازی ملت ایران را به دنبال داشت و در طول تاریخ کشور نمونه بود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: به لحاظ ساختاری هم اصل تشکیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان اولین وزارتخانه در این حوزه تحول بسیار خوبی بود و امیدواریم این ساختار بتواند منشاء خدمات بیشتر و بهتری برای ملت ایران باشد.