به گزارش سرویس ورزشی برنا، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

در روز سوم مرداد نشستی با حضور خانواده های بزرگی، جراحی، کیوان و دست اندرکاران برنامه برودپیک، هیات مدیره باشگاه آرش و گروهی از کارشناسان و نمایندگان گروه‌ها و باشگاه های کوهنوردی برگزار شد که در آن ضمن گفتگو در مورد کلیات برنامه و ارزش صعود انجام شده، درباره ادامه فعالیت جستجو نیز صحبت شد. در این جلسه، گزارش آخرین عملیات جستجو ارایه شد.

پس از گفتگو درباره شرایط منطقه و نظرات کوهنوردان و راهنمایان حاضر در منطقه و دیگران، خانواده های بزرگی، کیوان و جراحی با پذیرش نظر کارشناسان، موافقت خود را با پایان یافتن عملیات جستجو اعلام کردند.

هم‌چنین قرار شد که یک مراسم بزرگداشت و معرفی صعود از سوی باشگاه آرش برگزار گردد و پس از آماده شدن گزارش برنامه و گردآوری تمامی اطلاعات ممکن، در نشستی تخصصی، مسایل و مشکلات فنی این برنامه نیز بررسی شود.