به گزارش سرویس ورزشی برنا، محمود خسروی وفا در نشست دکتر محمد باقر نوبخت سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهوری با روسای فدراسیون ها گفت: این نخستین دوره ای است که کمتر از 20 روز چند مقام عالی رتبه هیات دولت در این وزاتخانه حضور می یابند و این موضوع با توجه به فشردگی کار دولت در ابتدای کار بسیار مغتنم است و ما مدیران ورزش با این توجهات، نسبت به آینده کاری حوزه ورزش امیدوارتر می شویم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی در کشور اظهار داشت: اعداد و ارقامی که برای توسعه این بخش از ورزش در نظر گرفته شده با توجه به اهمیت این حوزه و جایگاه آن شایسته نبوده و نیست.

معاون ورزش همگانی وزارت ورزش وجوانان تاکید کرد: افزایش سرانه سلامت و کمتر شدن هزینه درمان بخشی از اهدافی است که می توان با توجه بیشتر به ورزش همگانی به آن دست پیدا کرد.

وی تاکید کرد: شعار ورزش برای همه و همه جا و در هر زمان باید سرلوحه افراد جامعه قرار بگیرد که در این راه مشارکت آموزش و پروش می تواند راهگشای این موضوع باشد.

خسروی وفا همچنین در این نشست به نقش رسانه های گروهی در بیان اهمیت ورزش همگانی در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: رسانه ها باید این باور مردم را که ورزش باید در سبد خانواده قرار بگیرد، پررنگ نمایند.