به گزارش سرویس ورزشی برنا، مراسم افتتاحیه این همایش با حضور دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، احمد گواری رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، علی مرادی دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا و دکتر لطفعلی پور کاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمان برگزار شد.