در نشست هایی که روسای فدراسیون ها با دکتر صالحی داشتند، در مورد بانوان صحبت های اساسی انجام شد که استقبال چشمگیر بانوان ورزشکار را در پی داشت. فریبا محمدیان بعنوان تنها رییس فدراسیون جامعه بانوان در خصوص تصمیمات جدید سرپرست وزارت ورزش درمورد بانوان توضیح می دهد.

*با توجه به جلساتی که در چند وقت اخیر داشتید، طرح و برنامه های دکتر صالحی را چطور ارزیابی می کنید؟
با توجه به نوع سیاست گذاری و بهره مندی از خرد جمعی، دیدگاه های جدیدی ارائه شد که تا به حال مطرح نشده بود. نه اینکه مسئولان قبلی اینطور نبودند اما نگاه و برنامه ریزی استراتژیک و برنامه های عملیاتی که ایشان دارند، ما را موظف به اجرایی دقیق برنامه ها می کند تا آینده روشنی برای ورزش رقم بخورد. دکترصالحی نگاهی مثبت، امیدوارکننده و اخلاق مدارانه به مقوله ورزش دارند و تاکید ایشان بر نظارت و ارزشیابی، تکریم ورزشکاران، مربیان و مسئولان است. اینکه روسای فدراسیون ها می توانند بامسئولان اجرایی دولت جلسه داشته باشند بسیار اثرگزار بوده و در این مدت فضای جدیدی را تجربه کرده ایم.

*ضمن اینکه نگاه عدالت محور به ورزش بانوان یکی از شاخصه های برنامه های سرپرست وزارت ورزش و جوانان است؟
خوشبختانه نگاه دکترصالحی بر مبنای عدالت است و معتقدند که ورزش فقط مختص به یک جنسیت نیست و نباید در این مورد زیاده روی کرد. از نظر ایشان اگر حد اعتدال را نگاه داریم امکان توسعه، ارتقاء و تعالی در ورزش انجام می گیرد. بیشتر بحث سرپرست وزارت ورزش در این جلسات، عدالت توزیعی و عدالت منزلتی برای همه اقشار جامعه بود. 

*تخصیص اعتبارات ورزش به طور مساوی بین ورزشکاران زن و مرد هم بر همین اساس بوده است؟
باید نگاهی قانون مدارانه بر مبنای عدالت توزیعی برای این موضوع داشت و طبق گفته های دکتر صالحی علاوه بر اعتبارات مادی در بخش کلان نیز باید به مسئله توجه کرد. تخصیص منابع مالی، اطلاعاتی و انسانی باید در رشته های مختلف عادلانه باشد نگاه سلیقه ای از این منابع باید برداشته شود. در برخی فدراسیون ها این نگاه وجود داشته و 50 درصد اعتبارات به خانم ها تعلق می گرفته است اما این مورد باید در همه فدراسیون ها رعایت شود. با اینکه من خانم هستم اماهیچ گاه بین بانوان و آقایان در اسکیت تفاوتی قائل نشدم. برای توسعه ورزش بانوان ما باید این موضوع توجه داشته باشیم و در همه ابعاد این عدالت بین ورزشکاران رعایت شود.
 
*در همین راستا دکتر صالحی تاسیس فدارسیون ورزش بانوان را در دستور کار قرار داده است؟
این پیشنهاد و تصمیم کاملا مدبرانه بوده و مطرح شدن آن برای همه خوشایند است و قطعا تاسیس چنین فدراسیون اختصاصی مسیر پیش روی بانوان را هموار می کند. در حوزه ورزش مرجعی برای بانوان وجود نداشت و بانوان از این پس می توانند چالش ها و مشکلات شان را به جایی که مختص خودشان است اعلام و البته پیگیری کنند. آنها می توانند در مسیر قهرمانی راحت تر گام برداشته و در این فدراسیون به مسائل شان رسیدگی شود. علاوه بر اینکه این فدراسیون در داخل کشور مسیر توسعه ورزش را هموار می کند، در میادین بین المللی هم با حفظ ارزش ها می توانیم نگاه پسندیده همگان را به سمت خود جلب کنیم. جز وظایف خود می دانیم که در اجرایی شدن و راه اندازی این فدراسیون به دکتر صالحی کمک کرده و در این راه تلاش کنیم.