به گزارش سرویس ورزشی برنا، رییس کمیته ملی المپیک در خصوص نشست امروز خود و اعضای هیات اجرایی با سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: کمیته ملی المپیک به عنوان بخشی از ورزش و همراه با مجموعه وزارت ورزش و جوانان، مشترکات زیادی دارند که باید به آن برسند. نشست صبح امروز برای برنامه ریزی رقابت های پیش رو انجام شد که طی آن تصمیمات مالی و کاری برای فدراسیون ها گرفته شود و در راس صحبت های این نشست موضوع انتخابات کمیته ملی المپیک بود که همه توافق داشتند این کار باید هر چه زودتر انجام شود . با درخواست ما برای برگزاری این انتخابات، آقای دکتر صالحی امیری بحث برگزاری انتخابات را به کمیته ملی المپیک واگذار کرد تا در اسرع وقت انتخابات برگزار شود . تاریخ تعیین شده 25 آذر است که تا آن مدت اقدامات لازم انجام خواهد شد و ما در کنار مجموعه ورزش انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

علی آبادی در خصوص همکاری های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در دوره سرپرستی دکتر صالحی امیری گفت: مسوولیت ورزش کشور با وزارت ورزش و جوانان است . درست است که کمیته ملی المپیک به عنوان یک نهاد مستقل ، اساسنامه مستقلی دارد ، اما واقعیت این است که باید در کنار وزارت ورزش و در کنار سیاست گذار اصلی ورزش، کارش را انجام دهد. بالطبع ما کارهایی داریم که در کمیته بین المللی المپیک و مجامع جهانی ورزش به صورت مستقل انجام می شود، اما اصولا وقتی رفتار سازمانی تعریف و به اجرا در آید، اختلافی پیش نخواهد آمد و امروز با نگاه دکتر صالحی، رویکرد وزارت ورزش و جوانان این است که وظایف هر دستگاه را به خودش واگذار کند. بدیهی است وزارت ورزش و جوانان بعنوان سیاستگذار اصلی ورزش بر روند امور نظارت عالیه دارد واین شرایط بهترین شکل اداره کردن است که از تنش جلوگیری می کند.