به گزارش سرویس ورزشی برنا، مازیار ناظمی دبیر شورای راهبردی رسانه و افکار عمومی وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفت: ریاست شورا با دکتر صالحی است و تلاش می کنیم با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان این بخش مانند آقایان دکتر هادی خانیکی، دکتر شکرخواه، دکتر نمکدوست، دکتر سلطانی فر و دکتر محبیان در دو حوزه جوانان و ورزش، برنامه های راهبردی و تاثیر گذاری را در سطح وزارتخانه و با همکاری معاونین محترم وزارت ورزش و جوانان که عضو این شورا هستند، پیاده کنیم.
 
ناظمی افزود: قطعا دیدگاه های این صاحب نظران بر برنامه ریزی مطلوب رسانه ای وزارت ورزش و جوانان و ارتباط مناسب با افکار عمومی تاثیر گذار خواهد بود.