گسترش ضریب نفوذ اینترنت و رشد آن در جامعه رسانه سبب شده تا آخرین اخبار و اطلاعات در همه حوزه ها با دقتی بی نظیر و سرعتی باورنکردنی در فضای مجازی منتشر شود. اخباری مهم و البته بعضا جنجالی که شاید تا چند سال پیش کسی به صورت محاوره ای هم به آنها اشاره ای نداشت اما به مدد رشد فضای اطلاع رسانی و تعدد سایت ها و خبرگزاری های گوناگون دیگر هیچ خبری پشت پرده باقی نخواهد ماند. بخش سایر رسانه های خبرگزاری برنا با واکاوی فضای رسانه ای و جستجو در سایت ها و خبرگزاری های گوناگون، مهمترین و جنجالی ترین اخبار حوزه ورزش را با ذکر منبع منتشر می کند. اخباری که البته برنا مسئولیت آن را نمی پذیرد و صرفا جهت اطلاع رسانی از آنچه در پشت پوسته ورزش کشور در جریان است، به نقل از منابع مختلف منتشر خواهد کرد.