هاشم اسکندری در خصوص برنامه های سرپرست وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار ورزشی برنا گفت: تخصص و فعالیت های دانشگاهی و تحقیقاتی دکتر صالحی امیری می تواند موجب اتخاذ تصمیماتی معنادار و هدفمند در بخشهای مختلف ورزش شود.
 
وی ادامه داد: اینکه اولویت برنامه های سرپرست وزارت ورزش و جوانان تخصص گرایی، دانش محوری و فرهنگمداری است، امیدواری زیادی به وجود آورده تا بسیاری از مشکلات و معضلات امروز ورزش برطرف شود.

اسکندری اظهار داشت: با مبنا قرار دادن علم و دانش و تخصص می توان زمینه رفع بسیاری از مشکلات فعلی را در حوزه اقتصادی و توسعه ای ورزش فراهم و آینده روشنی را برای ورزش ایران ترسیم کرد.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در پایان گفت: خوشبختانه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان نگاه مثبتی به برنامه های سرپرست ورزش و جوانان دارند و امیدوارم که با رای اعتماد به ایشان زمینه اجرایی شدن برنامه های جامع و هدفمند دکتر صالحی امیری را فراهم کنند.