به گزارش سرویس ورزشی برنا، ولفگانگ بومن دبیر کل انجمن بین المللی ورزش های همگانی ( tafisa ) در جریان برگزاری اولین دوره ملی مدیریت و رهبری در ورزش همگانی که به مدت پنج روز در تهران و آکادمی ملی المپیک برگزار شد متوجه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت ورزش که در این سالن نقش بسته شد و ابراز داشت: باعث خرسندی و خشنودی است که شخصی در جایگاه رهبر سیاسی و مذهبی یک کشور در خصوص ورزش و نقش و اهمیت آن سخن به میان می آورد. بدون شک اگر در اروپا شخصی مانند پاپ و یا هر شخص تاثیر گذار دیگری در این باره اظهار نظر نماید و به لزوم پرداختن به ورزش بپردازد بسیار مسرور خواهیم شد، اما متاسفانه این امر تا به حال محقق نشده است.

وی در ادامه تصریح کرد: این جمله گوهر بار ایده جالبی را در ذهن من تداعی کرد و آن این است که ضمن ثبت سخنان رهبر معظم ایران اسلامی، طی اطلاعیه ای از رهبران و مقامات ارشد تمامی کشورهای عضو انجمن بین المللی ورزشهای همگانی (tafisa ) می خواهیم تا جمله ای در خصوص ورزشهای همگانی و نقش و اهمیت آن برای این دفتر بفرستند تا هر ساله سخنان جدیدی بر روی سایت اینترنتی این انجمن گذارده شود.

ولفگانگ بومن در پایان تصریح کرد: اولین سخن و جمله گوهر باری که در این زمینه پیشرو خواهد بود بدون شک این جمله مقام معظم رهبری ایران اسلامی می باشد " ورزش برای سلامت و حفظ نشاط است، سرمایه ای که اواخر عمر برای شما می ماند."