به گزارش سرویس ورزشی برنا، گریگوری آلکان که به منظور بررسی تداوم حضور و همکاری خود به عنوان مربی ایروبیک ژیمناستیک به کشورمان سفر کرده بود طی دیدار با جعفر درویش زاده سرپرست فدراسیون برنامه های خود را جهت ادامه همکاری با ایروبیک ژیمناستیک کشورمان ارائه کرد.

در این نشست جعفر درویش زاده ضمن تشریح خواسته های فدراسیون در جهت پیشبرد اهداف ایروبیک از آلکان خواست تا مطابق با برنامه های ارائه شده به فعالیت خود در ایران كارش را ادامه دهد.

آلکان عضو پیشین تیم ملی فرانسه و از قهرمانان پیشین جهان در ژیمناستیک است.