به گزارش سرویس ورزشی برنا، در حكم علی سعیدلو برای نیک بین آمده است:

نظر به تعهد،تجربه و به استناد اختیارات ماده 10 اساسنامه فدراسیون های ورزشی جنابعالی را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و عشایری منصوب می نمایم. 

لازم است با هماهنگی، مركز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ضمن انجام امور محوله حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخابات فدراسیون اقدام فرمایید.


لازم به ذکر است برانوش نیک بین پیش از این مدیر کل تربیت بدنی استان گیلان نیز بوده است.