دبیر فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای بر بسط و گسترش ورزش باستانی در جهان تاکید کرد و اظهار داشت: براساس برنامه ریزی در سال 90، تیم ملی علاوه بر شرکت در چند دوره مسابقات بین المللی در کشورهای هندوستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و ایران در کشورهای آمریکا، سوییس، بوسنی و امارات نیز ورزش باستانی بصورت نمایشی اجرا می کند.

فرهاد طلوع کیان در حاشیه اردوی آماده سازی تیم ملی ورزش باستانی در اصفهان به خبرنگار ورزشی برنا گفت: هدف از اردوی یک هفته ای تیم ملی در اصفهان، آماده سازی نفرات تیم جهت اعزام به مسابقات مختلف بین المللی است که هر دو مقطع زمانی بهمن و اسفند ماه برپا می گردد.

وی با بیان اینکه پس از این اردوف در اسفندماه یک اردوی بلند مدت در کیش نیز برپا می شود افزود: در حال حاضر وضعیت تیم مطلوب است تا در مسابقات از عنوان قهرماین خود دفاع کند.

دبیر فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای مهمترین رقبای ایران را عراق، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان دانست و خاطرنشان کرد: ورزش باستانی در حال شکل گیری در سطح جهان است و کشورهای اروپایی نیز به این ورزش توجه خاصی پیدا کرده اند.

وی مهمترین مشکل هیات های ورزش باستانی استان های کشور را مدیریت و تزریق بودجه به سیستم تحت مدیریت خود دانست و گفت: در حال حاضر 18 درصد بودجه فدراسیون از کل بودجه مصوب امسال خود را دریافت کرده و این باعث گردیده تا حضور آن به هیات های استانها نیز سرایت کند.

طلوع کیان همچنین بزرگترین مشکل تیم ملی را ارنج تیم براساس مشکل فنی در فدراسیون جهانی دانست و افزود: در مسابقات بین المللی براساس قانون فدراسیون جهانی یک ملی پوش هنرهای فردی باید در کشتی پهلوانی نیز شرکت کند که این مساله با قانون ورزش باستانی مغایرت دارد.