داوود محمدی درخصوص پیگیری مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری پروده فساد در فوتبال به خبرنگار ورزشی برنا گفت: وقتی مساله فساد در فوتبال مطرح شد، مجلس به طور جدی به این مساله ورود کرد و برای تکمیل اطلاعات خود از تعدادی از مدیران، مربیان و اهالی رسانه دعوت کردیم تا صحبت های خود را در این زمینه انجام بدهند و به مجلس کمک کنند. این پرونده در مراحل پایانی خود قرار دارد و در فوتبال نارسایی هایی دیده می شود که برای برطرف کردن آن تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.

وی اظهار کرد: باید مستندات جامع و کامل باشد تا در معرفی آن به مراجع قضایی مشکلی ایجاد نشود. اساسا قبل از این که مجلس به مساله فساد ورود کند، باید باشگاه ها، فدراسیون ها و همچنین وزارت ورزش و جوانان سیستم کنترلی دقیق داشته باشند و نظارت های لازمه را انجام بدهند و در صورت لزوم و آن هم در آخرین مرحله مجلس می بایست به مساله فساد ورود کند. با این حال تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنیم.

محمدی درباره بودجه وزارت ورزش و جوانان و نگاه مجلس نیز گفت: در خصوص ورزش و جوانان نگاه مجلس بسیار مثبت است اما بودجه کشور در حال حاضر با تنگناهایی روبروست و این خود به خود مشکلات وسیعی را در این حوزه ایجاد می کند. البته ما در این راستا چند تصمیم خوب گرفتیم و 200 میلیارد تومان بودجه این وزرات خانه را افزایش داده ایم. یکی دیگر از مصوبات مجلس در خصوص وزارت ورزش و جوانان این است که سازمان های ورزشی می توانند پروژه نیمه تمام خود را به بخش خصوصی بفروشند و یا اجاره دهند. این امر باعث ارتقاء سرانه ورزشی ما می شود اما به این شرط این طرح مصوب شده است که این اماکن اجازه تغییر کاربری ندارند. 

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: واگذاری سهام باشگاه های دولتی، از دیگر تصمیمات خوب مجلس بود و این امر باعث می شود که اماکن ورزشی ما به سمت حرفه ای سوق داده شوند و از تحمیل بودجه به دولت جلوگیری شود. البته باید در این خصوص به جوانان نگاه بهتر داشته باشیم که در سایه ورزش به فراموشی سپرده نشوند. ضمن اینکه با توجه به تعدد مخاطبین این وزارتخانه باید توجه ویژه تری در بخش های مختلف توسط دولت و مجلس به عمل بیاید.