به گزارش سرویس ورزشی برنا، علی رغبتی گفت: ساماندهی هیاتهای ورزشی و برگزاری انتخابات فدراسیون اولویت کاری من در فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری است.

وی ادامه داد: مجمع انتخاباتی 6 هیئت استانی را در قانونی ترین شرایط برگزار کردیم.

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت - وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: همچنین در نظر داریم 7 مجمع انتخاباتی استانی را طی روزهای آینده برگزار کنیم.